Procjene
Izrađujemo procjene vrijednosti nekretnina u obliku procjembenog elaborata prema Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina (NN br. 78/15) u svrhu:
- kupoprodaje
- osiguranja
- hipotekarnih kredita
- stečaja
- privatizacije
- diobe
- unosa u trgovačko društvo
- procjene vrijednosti kapitala
DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRAVOVALJANU IDENTIFIKACIJU I PROCJENU NEKRETNINE
Za stan ili poslovni prostor u etažnom vlasništvu:
- izvadak iz zemljišne knjige ili izvadak iz knjige položenih ugovora
- nacrt prostora (poželjno)
- akti za gradnju i uporabu, odnosno građevinska i uporabna dozvola (poželjno)
Za kuću ili drugu građevinu:
- izvadak iz zemljišne knjige
- kopija katastarskog plana
- posjedovni list
- identifikacija u slučaju da brojevi čestica u katastru i zemljišnoj knjizi nisu identični
- rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, građevinska dozvola ili drugi akt kojim se odobrava građenje
- uporabna dozvola, uvjerenje za uporabu građevine, potvrda o dostavljenom završnom izvješću nadzornog inženjera tijelu graditeljstva koje je izdalo dozvolu ili drugi akt kojim se dozvoljava uporaba
- ovjereni arhitektonski projekt za građevinsku dozvolu, izvedbeni ili neki drugi projekt (poželjno)
Za građevinsko zemljište:
- izvadak iz zemljišne knjige
- kopija katastarskog plana
- posjedovni list
- identifikacija u slučaju da brojevi čestica u katastru i zemljišnoj knjizi nisu identični
- dokaz da je parcela građevinska (uvjerenje nadležnog ureda za prostorno uređenje, lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, građevinska dozvola ili drugi akt kojim se odobrava građenje)
BEZ OVE DOKUMENTACIJE NIJE MOGUĆE IZRADITI KOREKTAN PROCJEMBENI ELABORAT !

VAŠI PROCJENITELJI:

DRAGUTIN MATOTEK, dipl. ing.
stalni sudski vještak za graditeljstvo
i procjenu nekretnina

i

RATKO MATOTEK, dipl. ing. građ.
stalni sudski vještak za graditeljstvo
i procjenu nekretnina
Kontaktirajte nas
Tvrtka
M-INVESTA d.o.o.

Ruđera Boškovića 16

40 000 Čakovec


OIB: 58604606434


Trgovački sud u Varaždinu

MBS : 070009544

Temeljni kapital : 52.850,22 €
Radno vrijeme
Ponedjeljak

07:30 - 15:30

Utorak

07:30 - 15:30

Srijeda

07:30 - 15:30

Četvrtak

07:30 - 15:30

Petak

07:30 - 15:30

Subota

po dogovoru

Nedjelja

neradna


Kontakt
tel

+ 385 (0)40 390 833

tel
ENERGETSKI CERTIFIKATI
+ 385 (0)40 390 843

fax


+ 385 (0)40 390 835

mail

info@m-investa.hr