Reference
OPĆINA NEDELIŠĆE
Nadzor nad radovima izgradnje pomoćne zgrade vatrogasnog doma Gornji Hrašćan, godina: 2023.
OPĆINA NEDELIŠĆE
Nadzor nad radovima izgradnje semafora u Gornjem Hrašćanu, godina: 2023.
OPĆINA NEDELIŠĆE
Nadzor nad radovima nabave, dopreme i postave dječjeg igrališta u sklopu Centra za djecu i obitelj u naselju Parag, godina: 2023.
EKO MEĐIMURJE d.d.
Nadzor nad izgradnjom i montažom opreme i spremnika UNP u Šenkovcu, godina: 2023.
DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC
Nadzor nad izvođenjem radova zamjene podova u dijelu ambulante Domašinec, godina: 2022.
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
Nadzor nad radovima sanacije i uređenja pročelja na objektu MUP-a "Ivanščica", godina: 2022.
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Nadzor nad radovima izgradnje cestovnog mosta preko potoka Trnave na ŽC 2022 u Maloj Subotici, godina: 2022.
OPĆINA NEDELIŠĆE
Nadzor nad radovima vanjskog uređenja i komunalne infrastrukture na objektu "Centar za djecu i obitelj" u naselju Parag, godina: 2022.
OPĆINA ŠENKOVEC
Nadzor nad radovima asfaltiranja kolnika i izvođenja oborinske odvodnje Ulice Damira Lehkeca u Šenkovcu, godina: 2022.
OPG KSENIJA TKALČEC
Nadzor nad građenjem skladišta za krumpir u Belici, godina: 2022.
MESNA INDUSTRIJA VAJDA d.d.
Nadzor nad izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, godina: 2022.
EKO MEĐIMURJE d.d.
Nadzor nad energetskom obnovom poslovno-proizvodnih zgrada u Šenkovcu, godina: 2022.
OPĆINA ŠTRIGOVA
Nadzor nad građenjem biciklističko-informacijskog centra s vidikovcem "Goričko sviralo" na Mađerkinom breg, godina: 2022.
TVORNICA STOČNE HRANE d.d.
Nadzor nad izgradnjom trenč silosa u okviru farme za tov junadi u Tremi, godina: 2021.
TVORNICA STOČNE HRANE d.d.
Nadzor nad izvođenjem limarskih i krovopokrivačkih radova na skladištu u Donjem Kraljevcu, godina: 2021.
HRVATSKI CRVENI KRIŽ - Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec
Nadzor nad rekonstrukcijom i dogradnjom Centra za pružanje inkluzivnih oblika skrbi - Centar PrInOS u Čakovcu, godina: 2021.
TVORNICA STOČNE HRANE d.d.
Nadzor nad rekonstrukcijom parne plinske kotlovnice, godina: 2021.
TVORNICA STOČNE HRANE d.d.
Nadzor nad rekonstrukcijom građevine za tov junadi u okviru farme za tov junadi, godina: 2021.
TOMISLAV ĐURIČIN
Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije građevine (dogradnje) stambene namjene u Varaždinu, godina: 2021.
OPĆINA ŠTRIGOVA
Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije doma kulture u Štrigovi, godina: 2020.
POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA
Energetska obnova zgrade Policijske uprave međimurske u Čakovcu, Jakova Gotovca 7, godina: 2020.
dvd mursko središće
NADZOR nad izvođenjem energetske obnove zgrade DVD-a Mursko Središće godina: 2020.
ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
NADZOR nad rekonstrukcijom i dogradnjom Paviljona 3 godina: 2020.
TVORNICA STOČNE HRANE
NADZOR nad izvođenjem radova izgradnje kompleksa poslovnih građevina u Murskom Središću godina: 2020.
TVORNICA STOČNE HRANE
NADZOR nad izvođenjem radova izgradnje pomoćne zgrade godina: 2020.
VAJDA
NADZOR nad izvođenjem radova izgradnje kotlovnice i rekonstrukcije depoa za prihvat stoke godina: 2020.
POLICIJSKA POSTAJA DONJA STUBICA
NADZOR nad izvođenjem radova na energetskoj obnovi zgrade godina: 2020.
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
NADZOR nad rekonstrukcijom grobne kuće s nadstrešnicom na groblju u naselju Hodošan godina: 2020.
OPĆINA KOTORIBA
NADZOR nad projektom "Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona - Ulaganje u osnovnu infrastrukturu Poduzetničke zone JUG u Kotoribi" godina: 2020.
TVORNICA STOČNE HRANE
NADZOR, TEHNIČKO SAVJETOVANJE I KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU u fazi izvođenja radova nad građenjem građevina gospodarske namjene u Murskom Središću godina: 2020.
LETINA INOX
NADZOR nad izvođenjem radova na rekonstrukciji građevine poslovne namjene - hostel u Čakovcu godina: 2019.
TID-EXTRA
NADZOR nad izvođenjem energetske obnove zgrade gospodarskog subjekta TID-EXTRA d.o.o. Mursko Središće godina: 2019.
LETINA INOX
NADZOR nad izgradnjom ulazne nadstrešnice, nadstrešnice za bicikle i portirnice te rekonstrukcija vanjske ovojnice zapadnog upravnog dijela postojeće proizvodne građevine u Čakovcu godina: 2019.
TVORNICA STOČNE HRANE
NADZOR nad izvođenjem radova na sanaciji krovne konstrukcije zgrade pakirnice proizvodnog pogona u Čakovcu godina: 2019.
TVORNICA STOČNE HRANE
NADZOR nad izvođenjem radova na sanaciji krovne konstrukcije tornja u Čakovcu godina: 2019.
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
NADZOR nad izvođenjem prometnice s oborinskom odvodnjom u stambenoj zoni "Istok" u Donjem Kraljevcu - 1. faza godina: 2019.
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
NADZOR nad rekonstrukcijom ceste s izgradnjom biciklističke trake uz gospodarsku zonu Sveti Martin na Muri u Vrhovljanu godina: 2019.
općina šenkovec
NADZOR nad izvođenjem rekonstrukcije građevine javne i društvene namjene, dječjeg vrtića godina: 2019.
DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC
NADZOR nad izvođenjem radova na objektu Doma zdravlja Čakovec - 4. i 5. faza godina: 2017./2018.
letina intech
NADZOR nad rekonstrukcijom (nadogradnjom) upravnog dijela u Čakovcu godina: 2017./2018.
općina donji kraljevec
NADZOR nad dogradnjom i nadogradnjom građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – rekonstrukcija dječjeg vrtića „Ftiček“ godina: 2018.
tvornica stočne hrane
NADZOR nad građenjem cestovne mostne vage u Donjem Kraljevcu godina: 2018.
općina donji kraljevec
NADZOR nad rekonstrukcijom javne rasvjete Općine Donji Kraljevec godina: 2018.
gp stanorad D.O.O.
NADZOR energetska obnova stambeno-poslovne zgrade u Čakovcu, Uska 1 godina: 2018.
općina donji kraljevec
NADZOR nad izvođenjem radova multifunkcionalne nadstrešnice u Donjem Kraljevcu godina: 2018.
općina donji kraljevec
NADZOR nad postavom semafora i mjerača brzine u Donjem Kraljevcu i Hodošanu godina: 2018.
OPG MARKO ŠARČEVIĆ
NADZOR nad dogradnjom spremišta i poljoprivrednih proizvoda i strojeva u Jalšovcu godina: 2018.
STANORAD
NADZOR nad rekonstrukcijom višestambene zgrade u Čakovcu u svrhu energetske obnove godina: 2018.
ENERGY PLUS
NADZOR nad realizacijom radova zamjene vanjske stolarije te izvedbe toplinske zaštitne ovojnice na upravno - proizvodnoj zgradi godina: 2018.
NENAD I DAMIR ŽIGNIĆ
NADZOR nad izvođenjem radova izgradnje građevine gospodarske namjene, pretežito ugostiteljsko - turističke djelatnosti (kamp) u Toplicama Sveti Martin godina: 2018.
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Recikliranje makadama LC 20066 GORIČAN - KOTORIBA, godina: 2018.
gp stanorad D.O.O.
NADZOR energetska obnova višestambene zgrade u Čakovcu, Tome Masaryka 5 godina: 2018.
općina belica
NADZOR nad izvođenjem radova parkirališta kod groblja u Belici godina: 2017.
općina belica
NADZOR nad obnovom Doma zdravlja godina: 2017.
tvornica stočne hrane
NADZOR nad građevinsko-obrtničkim i instalaterskim radovima i montažom opreme na farmi Belica godina: 2016.
DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC
NADZOR nad izvođenjem radova na objektu Doma zdravlja Čakovec - vanjska stolarija (bravarija) i vanjska požarna stubišta godina: 2017.
OPĆINA BELICA
NADZOR nad izgradnjom ograde na mjesnom groblju naselja Gardinovec godina: 2017.
DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC
NADZOR nad adaptacijom sanitarnih čvorova radi ugradnje wc-a za osobe s invaliditetom u Nedelišću, Murskom Središću, Donjem Kraljevcu, Prelogu i Svetoj Mariji te ugradnja dizala u Čakovcu godina: 2017.
LETINA INTECH
NADZOR nad rekonstrukcijom (dogradnjom) proizvodne građevine u Čakovcu godina: 2017./2018.
županijska bolnica čakovec
Voditelj projekta za građevinske radove na rekonstrukciji prostora DK (Kirurgija I) godina: 2017./2018.
općina donji kraljevec
NADZOR nad izvođenjem radova na toplinskoj fasadi na objektu Doma kulture u Donjem Kraljevcu godina: 2017.
općina donji kraljevec
NADZOR nad izgradnjom pješačko biciklističke staze s oborinskom odvodnjom u ulici B. Radić u Hodošanu godina: 2017./2018.
tvornica stočne hrane
NADZOR nad sanacijom trenč silosa za sirovine na farmi Trema godina: 2017.
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
NADZOR nad rekonstrukcijom građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija ŽC 2008 s građenjem biciklističke trake na dionici Peklenica-Vratišinec godina: 2017./2018.
ŽUPA SVETE JELENE
NADZOR vanjsko uređenje okoliša Crkve u Šenkovcu godina: 2016.
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
NADZOR rekonstrukcija Ulice Antuna Mihanovića godina: 2016.
dom zdravlja čakovec
NADZOR na izgradnji objekta Doma Zdravlja Čakovec - 2.faza godina: 2016.
općina donji kraljevec
NADZOR za radove na rekonstrukciji dječjeg vrtića "FTIČEK" godina: 2016.
općina sveti juraj na bregu
NADZOR sanacija krovišta na Domu kulture godina: 2016.
općina Šenkovec
NADZOR nad izvođenjem toplinske fasade Društvenog doma u Knezovcu godina: 2016.
međimurske vode
NADZOR za izvođenje radova na izgradnji kanalizacije Martane - Ulica 3, Čakovec godina: 2016./2017.
međimurske vode
NADZOR nad građenjem građevine infrastrukturne namjene - vodovodne i kanalizacijske mreže u Murskom Središću godina: 2016./2017.
grad mursko središće
NADZOR nad rekonstrukcijom građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa i gradnja pješačke staze u Murskom Središću godina: 2016.
općina šenkovec
NADZOR nad izvođenjem radova rekonstrukcije dijela ulice Ksajpa s oborinskom odvodnjom – MOST KSAJPA godina: 2016./2017.
općina šenkovec
NADZOR nad rekonstrukcijom dijela Ulice Ksajpa s oborinskom odvodnjom u Šenkovcu godina: 2016./2017.
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
NADZOR rekonstrukcija i uređenje informacijskog centra Starog grada u Čakovcu godina: 2015.
OPĆINA NEDELIŠĆE
NADZOR povećanje energetske učinovitosti obiteljskih kuća u Nedelišću godina: 2015.
OPĆINA GORIČAN
NADZOR povećanje energetske učinovitosti obiteljskih kuća u Goričanu godina: 2015.
OPĆINA ŠENKOVEC
NADZOR izgradnja sportskog doma Gorčica u Šenkovcu godina: 2015.
TEP Ex d.o.o. Zabok
NADZOR izgradnja poslovne zgrade - skladište u Zaboku godina: 2015.
DVD KNEZOVEC
NADZOR izgradnja poslovne zgrade u Knezovcu, Općina Šenkovec godina: 2015.
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
NADZOR izgradnja pješačke staze uz ŽC 2008 u naselju Peklenica godina: 2015.
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
NADZOR sanacija ravnog krova garaže i radionica u Varaždinu godina: 2015.
SOBOČAN-INTERIJERI d.o.o. Mursko Središće
NADZOR izgradnja Hale III, nadstrešnica 1 i 2 te InTec-a u Murskom Središću godina: 2015.
ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
NADZOR rekonstrukcija interventne kardiologije u Županijskoj bolnici Čakovec godina: 2015.
DAMIR I NENAD ŽIGNIĆ
NADZOR izgradnja stambeno-poslovne zgrade u Toplicama Sveti Martin godina: 2012./2014.
TVORNICA STOČNE HRANE d.d. Čakovec
NADZOR rekonstrukcija kanalizacije i asfaltnih površina unutar tvorničkog kruga godina: 2013./2014.
MILJENKO I LJILJANA ZOBIĆ
NADZOR izgradnja pomoćne poljoprivredne građevine - nadstrešnica u Murskom Središću godina: 2014.
OPĆINA ŠENKOVEC
NADZOR sanacija divljeg odlagališta opasnog otpada na Ksajpi, Šenkovec godina: 2014.
POLJO POSAVEC d.o.o. Dunjkovec
NADZOR izgradnja proizvodno-poslovne građevine (proizvodnja bučinog ulja kapaciteta prerade 100t suhih bučinih koštica godišnje) u Dunjkovcu godina: 2014.
ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
NADZOR rekonstrukcija dnevne bolnice u Čakovcu godina: 2014.
OPG MLADEN ČEH
NADZOR rekonstrukcija gospodarske zgrade u Belici godina: 2014.
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
NADZOR izgradnja autobusne stanice u Zasadbregu godina: 2014.
HZZO ZAGREB
NADZOR radova na održavanju dijela poslovne zgrade HZZO u Sisku, Područni ured Sisak godina: 2014.
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
NADZOR rekonstrukcija – dogradnja doma kulture u Frkanovcu godina: 2014.
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
NADZOR rekonstrukcija – dogradnja doma kulture u Frkanovcu godina: 2014.
ŽIGNIĆ DAMIR I NENAD
NADZOR izgradnja stambeno-poslovne građevine u Toplicama Sveti Martin godina: 2014.
OPĆINA ŠENKOVEC
NADZOR rekonstrukcija Ulice Josipa Bedekovića u Šenkovcu - 1. faza godina: 2014.
IVAN PALIJAN I JASNA ĆERIĆ
NADZOR izgradnja obiteljske stambene zgrade u Beretincu godina: 2014.
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
NADZOR produžetak pješačke staze u Križovcu godina: 2014.
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
NADZOR izgradnja kanalizacije u Općini Šenkovec, naselje Knezovec godina: 2012./2014.
OPĆINA ŠENKOVEC
NADZOR sanacija kapelice u Knezovcu godina: 2013.
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
NADZOR rekonstrukcija - dogradnja dječjeg vrtića u Brezju godina: 2012./2013.
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
NADZOR uređenje desne obale rijeke Mure u gradu Mursko Središće godina: 2012./2013.
GTT d.o.o. Strahoninec
NADZOR rekonstrukcija poslovno-stambene građevine u Murskom Središću godina: 2013.
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
NADZOR sanacija krova glavne zgrade PUM-a u Čakovcu godina: 2013.
KRALJIĆ VANJA
NADZOR izgradnja stambene zgrade u Strahonincu godina: 2012./2013.
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
NADZOR dogradnja dizala na zgradi 13 u krugu Opće bolnice Varaždin godina: 2013.
NADA MARRECK
NADZOR izgradnja stambene zgrade u Grabrovniku godina: 2012.
SOLEKTRA d.o.o. Čakovec
NADZOR rekonstrukcija stambeno poslovne građevine u Čakovcu godina: 2012.
OPG MARKO ŠARČEVIĆ
NADZOR rekonstrukcija građevine, namjene: skladištenje voća sa prostorom za sortiranje i pakiranje godina: 2012.
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
NADZOR rekonstrukcija društvenog doma u Goričanu godina: 2011./2012.
TVORNICA STOČNE HRANE d.d. Čakovec
NADZOR rekonstrukcija skladišnih kapaciteta za skupljanje i odlaganje gnojovke na farmi Trema, Križevci godina: 2012.
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnja istražno-eksploatacijskog zdenca u Prelogu godina: 2011./2012.
OPĆINA ŠENKOVEC
NADZOR rekonstrukcija Ulice Augusta Šenoe - 3. faza godina: 2012.
OPĆINA ŠENKOVEC
NADZOR rekonstrukcija parkirališta, oborinske i fekalne kanalizacije Dječjeg vrtića ''Vrapčić'' u Šenkovcu godina: 2012.
OPĆINA STRAHONINEC
NADZOR rekonstrukcija građevine društvene djelatnosti u Strahonincu godina: 2011./2012.
GRAD PRELOG
NADZOR rekonstrukcija građevine društvene namjene (upravne zgrade grada) u kulturni centar u Prelogu godina: 2012.
HAJDAROVIĆ MILJENKO I SNJEŽANA PERMOZER HAJDAROVIĆ
NADZOR izgradnje montažne stambene zgrade u Prelogu godina: 2011./2012.
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnja magistralnog vodovoda Čakovec-Pribislavec godina: 2011./2012.
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnja precrpne stanice ''Urban'' u Železnoj Gori godina: 2011.
POLIKLINIKA MEDIKOL
NADZOR rekonstrukcije poslovne zgrade u polikliniku u Čakovcu godina: 2010./2011.
DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC
NADZOR rekonstrukcije Doma zdravlja u Goričanu godina: 2010./2011.
DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC
NADZOR rekonstrukcije Doma zdravlja u Orehovici godina: 2010./2011.
OPĆINA ŠENKOVEC
NADZOR rekonstrukcije općinske zgrade i dogradnje knjižnice i čitaonice u Šenkovcu godina: 2009./2011.
TVORNICA STOČNE HRANE d.d. Čakovec
NADZOR sanacije trenč silosa na farmi bikova u Tremi godina: 2011.
TVORNICA STOČNE HRANE d.d. Čakovec
NADZOR zamjena 13 ćelija silosa u Čakovcu godina: 2010./2011.
OPĆINA ŠENKOVEC
NADZOR rekonstrukcija Ulice Augusta Šenoe - 1. i 2. faza godina: 2011.
EKO MEĐIMURJE d.d. Šenkovec
NADZOR izgradnja Lakirnice metalnih zavarenih konstrukcija godina: 2011.
OPĆINA ŠENKOVEC
NADZOR izgradnja pješačke staze u Ulici maršala Tita u Šenkovcu godina: 2011.
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA
NADZOR rekonstrukcije i dogradnje upravne zgrade u gradu Prelogu godina: 2009./2010. vrijednost investicije: 7.000.000,00 kn
TVORNICA STOČNE HRANE d.d.
NADZOR izgradnje silosa i usipnog koša godina: 2009./2010. vrijednost investicije: 5.500.000,00 kn
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
NADZOR rekonstrukcije Poljske ulice i Ulice Maksima Gorkog u Murskom Središću godina: 2010. vrijednost investicije: 1.460.000,00 kn
SKLEPIĆ PETRA I DOMINIQUE
NADZOR izgradnje montažne stambene zgrade u Jalšovcu godina: 2010.
VILLA BREZOVICA NOVA d.o.o.
NADZOR izgradnje objekta zdrastveno-socijalne djelatnosti - ustanova za starije i nemoćne godina: 2007./2010. vrijednost investicije: 21.000.000,00 kn
TOPLICE SVETI MARTIN d.d.
NADZOR izgradnje Hotela Golf****, Sportsko rekreacijskog centra (golf tereni), Golf kuće i Sportske dvorane u sklopu kupališnog kompleksa Toplice Sveti Martin godina: 2008./2009. vrijednost investicije: 160.000.000,00 kn
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC
NADZOR izgradnje nove zgrade Centra za socijalnu skrb Čakovec godina: 2009. vrijednost investicije: 13.620.000,00 kn
KRALJIĆ IVAN
NADZOR rekonstrukcije i dogradnje postojeće stambene građevine u Vrsima kod Zadra godina: 2009. vrijednost investicije: 500.000,00 kn
HZZO ZAGREB
NADZOR rekonstrukcije poslovnog prostora za potrebe ispostave Novi Marof u poslovnoj zgradi "Mardeks" u Novom Marofu godina: 2008./2009. vrijednost investicije: 1.935.000,00 kn
HZZO ZAGREB
NADZOR privođenja namjeni poslovnog prostora HZZO, Područni ured Zagreb, Ispostava Jastrebarsko godina: 2009. vrijednost investicije: 1.600.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje kanalizacije naselja Vratišinec (mješoviti sustav odvodnje) s pripadnim građevinama (dionice: 209-210 i 94-81) godina: 2009. vrijednost investicije: 1.200.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje kanalizacije Mursko Središće - Poljska ulica i Ulica Maksima Gorkog godina: 2009. vrijednost investicije: 2.650.000,00 kn
KRALJIĆ IVAN I GROZDANA
NADZOR gradnje stambene zgrade u Strahonincu godina: 2008./2009.
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
NADZOR adaptacije poslovnih prostorija paviljona 4. Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije godina: 2008./2009. vrijednost investicije: 6.200.000,00 kn
RKT ŽUPA SV. PETRA I PAVLA MAČKOVEC
NADZOR rekonstrukcije župne crkve u Mačkovcu godina: 2008./2009. vrijednost investicije: 2.530.000,00 kn
POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ČAKOVEC
NADZOR rekonstrukcije poslovne građevine (poljoprivredna ljekarna s pratećim sadržajem) te izgradnje mosne vage u Domašincu godina: 2009. vrijednost investicije: 915.000,00 kn
OPĆINA STRAHONINEC
NADZOR sanacije i modernizacije prometnica na području općine Strahoninec godina: 2009. vrijednost investicije: 2.750.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje kanalizacije dijela naselja Kotoriba, Ulica Alojzije Stepinca (dionice: 88-73a i 73b-20) godina: 2009. vrijednost investicije: 652.700,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje infrastrukture (vodovod) gospodarske zone u Selnici godina: 2009. vrijednost investicije: 369.660,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR rekonstrukcije vodovodne mreže i kućnih priključaka u Ulici A.G.Matoša u Čakovcu - II. faza godina: 2009. vrijednost investicije: 366.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje spojnog cjevovoda do romskog naselja Domašinec godina: 2009. vrijednost investicije: 117.120,00 kn
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA
NADZOR izgradnje razdjelnog sustava kanalizacije Pribislavec - III. faza godina: 2009./2011. vrijednost investicije: 3.158.000,00 kn
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA
NADZOR izgradnje Romskog obiteljskog centra u Kuršancu, Grad Čakovec godina: 2009. vrijednost investicije: 2.476.000,00 kn
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA
NADZOR adaptacije Doma kulture u Maloj Subotici godina: 2009. vrijednost investicije: 3.026.000,00 kn
GRAD PRELOG
NADZOR izgradnje prometnica s rotorom i kanalizacije u Gospodarskoj zoni Sjever u Prelogu godina: 2008. vrijednost investicije: 4.437.650,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje kanalizacije Strahoninec (dionice: 10-20-21, 21-30, 45-48, 46-47, 24-25-27) godina: 2008. vrijednost investicije: 2.250.000,00 kn
OPĆINA PRIBISLAVEC
NADZOR sanacije Ulice dr. Ante Starčevića u Pribislavcu godina: 2008. vrijednost investicije: 2.047.330,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje kanalizacije Vratišinec (dionice čvor: 94-96-99-209-211) godina: 2008. vrijednost investicije: 410.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR rekonstrukcije sekundarnih vodovodnih mreža (Čakovec, Krištanovec, Nedelišće, Mursko Središće i Lopatinec) godina: 2008. vrijednost investicije: 1.320.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje vodovodne mreže u gospodarskim zonama (Belica, Čakovec, Ivanovec, Dekanovec, Palinovec, Hodošan, Donji Vidovec, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Sveti Martin na Muri i Sivica) godina: 2008. vrijednost investicije: 3.145.000,00 kn
OPĆINA DONJA DUBRAVA
NADZOR izgradnje dječjeg vrtića u Donjoj Dubravi godina: 2008. vrijednost investicije: 1.928.000,00 kn
GRAD PRELOG
NADZOR izgradnje dječjeg vrtića u Draškovcu godina: 2008. vrijednost investicije: 1.870.000,00 kn
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
NADZOR izvođenja infrastrukture u romskom naselju Parag - Program PHARE 2005 godina: 2008. vrijednost investicije: 4.561.000,00 kn
DJEČJI VRTIĆ SUNČEKO
NADZOR rekonstrukcije i prenamjene poslovne građevine u poslovni prostor - dječji vrtić i jaslice u Murskom Središću godina: 2008. vrijednost investicije: 300.000,00 kn
POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ČAKOVEC
NADZOR dogradnje silosa na postrojenju za prihvat, čišćenje, sušenje i skladištenje žitarica i uljarica u Kotoribi godina: 2008. vrijednost investicije: 2.425.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje kanalizacije Kotoriba (kanal 2.0 dio, kanal 2.1, kanal 2.2) godina: 2008./2009. vrijednost investicije: 328.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR sanacije asfaltnih površina nakon izgradnje kanalizacije u Općini Pribislavec godina: 2008./2011. vrijednost investicije: 1.110.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje kanalizacije Pribislavec - završetak III faze godina: 2008./2009. vrijednost investicije: 800.000,00 kn
HZZO ZAGREB
NADZOR rekonstrukcije postojeće zgrade u poslovnu zgradu HZZO-a i HZMO-a, Područni ured Gospić, Ispostava Otočac godina: 2007./2008. vrijednost investicije: 2.475.000,00 kn
KMK ZIB d.o.o.
KONZALTING I NADZOR izgradnje višestambene građevine u Prelogu - naselje JUG godina: 2007./2008. vrijednost investicije: 10.000.000,00 kn
BISKUPIJA VARAŽDINSKA, ŽUPA SV. JELENE KRIŽARICE, ŠENKOVEC
NADZOR rekonstrukcije Župnog dvora u Šenkovcu godina: 2007. vrijednost investicije: 900.000,00 kn
DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU
NADZOR sanacije i krovopokrivačkih radova na zgradi arhivskog sabirnog centra u Štrigovi godina: 2007. vrijednost investicije: 415.000,00 kn
KOLAG TRADE d.o.o.
NADZOR izgradnje višestambene građevine u Markuševcu - Zagreb godina: 2007.
PRE-KOM d.o.o.
NADZOR adaptacije Centra za socijalnu skrb u Prelogu godina: 2007.
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
NADZOR izvođenja radova na konzervaciji i sanaciji dijela bedema IV i V. dilatacije Starog grada u Čakovcu-II. faza godina: 2007. vrijednost investicije: 550.000,00 kn
PRE-KOM d.o.o.
NADZOR izgradnje kanalizacije godina: 2007. vrijednost investicije: 1.830.000,00 kn
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
NADZOR opločenja dvorišta Starog grada u Čakovcu godina: 2007. vrijednost investicije: 762.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje spojnog kolektora južnog dijela kanalizacije Šenkovec s priključenjem na kolektor IV godina: 2007. vrijednost investicije: 1.100.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
NADZOR izgradnje kanalizacije u Kotoribi godina: 2007. vrijednost investicije: 1.200.000,00 kn
HZZO ZAGREB
NADZOR adaptacije dijela poslovnog prostora i osobnog dizala u zgradi HZZO, Područni ured Sisak godina: 2007. vrijednost investicije: 3.900.000,00 kn
DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC
NADZOR adaptacije ambulanti u Čakovcu, Maloj Subotici, Podturnu, Donjem Kraljevcu i Donjoj Dubravi godina: 2007.
OPĆINA STRAHONINEC
NADZOR nad izvođenjem modernizacije prometnica na području općine godina: 2007. vrijednost investicije: 631.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
NADZOR izgradnje fekalne i oborinske kanalizacije Općine Pribislavec - III. faza godina: 2007. vrijednost investicije: 6.700.000,00 kn
DJEČJI VRTIĆ SMJEŠKO
NADZOR rekonstrukcije i prenamjene postojeće stambene građevine u poslovnu u Svetom Martinu na Muri godina: 2007. vrijednost investicije: 350.000,00 kn
POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ČAKOVEC
NADZOR izgradnje postrojenja za prihvat, čišćenje, sušenje i skladištenje žitarica i uljarica u Kotoribi godina: 2007. vrijednost investicije: 5.200.000,00 kn
TOPLICE SVETI MARTIN d.d.
NADZOR izgradnje otvorenih vanjskih bazena godina: 2007. vrijednost investicije: 8.000.000,00 kn
TOPLICE SVETI MARTIN d.d.
NADZOR izgradnje višenamjenske poslovne zgrade godina: 2007 vrijednost investicije: 10.000.000,00 kn
PRE-KOM d.o.o.
NADZOR izgradnje pješačkih staza godina: 2007. vrijednost investicije: 1.130.000,00 kn
MESAP d.o.o.
NADZOR izgradnje poslovne zgrade godina: 2007. vrijednost investicije: 9.600.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
NADZOR izgradnje produžetaka lokalnih kanalizacijskih mreža godina: 2007. vrijednost investicije: 4.610.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
NADZOR izgradnje produžetaka kanalizacijskih mreža godina: 2007. vrijednost investicije: 1.330.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
NADZOR izgradnje i rekonstrukcije priključaka i produžetaka sekundarnih vodovodnih mreža godina: 2007. vrijednost investicije: 1.360.000,00 kn
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
NADZOR rekonstrukcije raskrižja na javnoj cesti LC 20038 u rotor raskrižje u Prelogu (LC 20038 i Ulice Kneza Domagoja, J. Bedekovića, spojna cesta Trga bana J. Jelačića i Ulica D. Domjanića) i izvedbe javne rasvjete godina: 2006. vrijednost investicije: 2
OPĆINA STRAHONINEC
NADZOR izvođenja radova sanacije odlagališta smeća godina: 2006. vrijednost investicije: 758.193,40 kn
JOSIP HERMAN d.o.o.
NADZOR izgradnje poslovne zgrade godina: 2006. vrijednost investicije: 1.500.000,00 kn
PEKARA CVEK d.o.o.
NADZOR izgradnje poslovno-proizvodne građevine u Donjem Kraljevcu godina: 2006. vrijednost investicije: 7.700.000,00 kn
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
NADZOR izvođenja radova sanacije lokalnih i županijskih cesta godina: 2006. vrijednost investicije: 3.300.000,00 kn
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
NADZOR izvođenja radova konzervacije i sanacije bedema IV. i V. dilatacije Starog grada u Čakovcu godina: 2006. vrijednost investicije: 750.000,00 kn
OPĆINA STRAHONINEC
NADZOR izvođenja radova kanalizacije IV. faze i uređenja ulica godina: 2006. vrijednost investicije: 1.200.000,00 kn
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM
NADZOR izvođenja radova rekonstrukcije i uređenja poslovnih prostora u Čakovcu godina: 2006. vrijednost investicije: 5.000.000,00 kn
DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC
NADZOR izvođenja radova uređenja ambulanti i Hitne medicinske pomoći u Čakovcu godina: 2006. vrijednost investicije: 380.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
NADZOR izgradnje i rekonstrukcije sekundarnih vodovodnih mreža godina: 2006. vrijednost investicije: 770.000,00 kn
DUŠAN I TEA VUGRINEC
NADZOR izgradnje poslovno-stambene građevine u Zagrebu godina: 2006. vrijednost investicije: 1.200.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
NADZOR izvođenja radova rekonstrukcije i izgradnje produžetaka kanalizacijskih mreža godina: 2006. vrijednost investicije: 1.580.000,00 kn
MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
NADZOR izvođenja radova kanalizacije u Donjem Kraljevcu godina: 2005./2006. vrijednost investicije: 850.000,00 kn
HZZO ZAGREB
NADZOR izvođenja radova rekonstrukcije poslovne zgrade HZZO PU u Samoboru godina: 2005./2006. vrijednost investicije: 2.700.000,00 kn
HZZO ZAGREB
NADZOR izvođenja radova rekonstrukcije poslovne zgrade HZZO-a PU u Čakovcu godina: 2004./2005. vrijednost investicije: 6.067.803,84 kn
OPĆINA STRAHONINEC
NADZOR izvođenja radova kanalizacije i uređenja ulica godina: 2004./2005. vrijednost investicije: 460.000,00 EUR
TOPLICE SVETI MARTIN d.d.
KONZALTING i STRUČNO SAVJETOVANJE u pripremi i realizaciji izgradnje Toplica Sveti Martin godina: 2004./2005. vrijednost investicije: 7.000.000,00 EUR
ZRINSKI TEHNOLOGIJA d.o.o.
STRUČNO SAVJETOVANJE u pripremi i realizaciji izgradnje poslovne građevine u slobodnoj gospodarskoj zoni Varaždin godina: 2005. vrijednost investicije: 1.200.000,00 EUR
C. HOEGER d.o.o.
NADZOR izgradnje poslovno-proizvodne građevine u slobodnoj gospodarskoj zoni Varaždin godina: 2005. vrijednost investicije: 1.000.000,00 EUR
AMC MEĐIMURJE
KONZALTING i NADZOR izgradnje salona i servisa automobila godina: 2004./2005. vrijednost investicije: 4.880.000,00 kn
HZZO ZAGREB
NADZOR izvođenja radova rekonstrukcije poslovne zgrade HZZO-a PU u Karlovcu godina: 2004./2005. vrijednost investicije: 4.000.000,00 kn
MERKUR INTERNATIONAL - ZAGRA d.o.o.
NADZOR izgradnje Trgovačkog centra Merkur u Čakovcu godina: 2004. vrijednost investicije: 24.000.000,00 kn
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
NADZOR izvođenja radova dogradnje i rekonstrukcije Osnovne škole u Vratišincu godina: 2004. vrijednost investicije: 2.000.000,00 kn
DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC
NADZOR uređenja ambulanti u Donjem Vidovcu i Domašincu godina: 2004. vrijednost investicije: 280.000,00 kn
OPĆINA STRAHONINEC
NADZOR izvođenja radova kanalizacije i uređenja ulica godina: 2003./2004. vrijednost investicije: 400.000,00 EUR
ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
REVIZIJA troškovnika izgradnje Polikliničko-stacionarnog paviljona godina: 2003. vrijednost investicije: 101.000.000,00 kn
DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC
NADZOR izvođenja radova uređenja ambulanti u Štrigovi, Prelogu, Donjem Kraljevcu i Svetom Martinu godina: 2003. vrijednost investicije: 800.000,00 kn
HAK ČAKOVEC
KONZALTING i NADZOR uređenja krovišta godina: 2003. vrijednost investicije: 280.000,00 kn
ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
KONZALTING tijekom izgradnje Polikliničkog-stacionarnog paviljona u Čakovcu godina: 2003./2005. vrijednost investicije: 101.000,00 kn
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
KONZALTING i REVIZIJA troškovnika nove poslovne zgrade godina: 2003./2005. vrijednost investicije: 25.000.000,00 kn
SILADI
KONZALTING i NADZOR izgradnje obiteljske kuće Siladi u Čakovcu godina: 2002. vrijednost investicije: 620.058,00 kn
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
NADZOR izvođenja radova sanacije Osnovne škole Orehovica godina: 2002. vrijednost investicije: 346.282,00 kn
IZGRADNJA MOSTA NA RIJECI MURI SVETI MARTIN NA MURI - HOTIZA
STUDIJA OPRAVDANOSTI godina: 2002. vrijednost investicije: 8.800.000,00 kn
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
NADZOR izvođenja radova sanacije stolarije Osnovne škole Gardinovec i rekonstrukcija kotlovnice Osnovne škole Belica godina: 2002. vrijednost investicije: 227.913,00 kn
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
NADZOR izvođenja radova sanacije stolarije Osnovne škole Podturen godina: 2002. vrijednost investicije: 103.086,00 kn
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
NADZOR izvođenja radova sanacije stolarije Osnovne škole Mala Subotica godina: 2002. vrijednost investicije: 227.825,00 kn
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
NADZOR izvođenja radova sanacije sanitarnog čvora i rekonstrukcije kotlovnice Osnovne škole Goričan godina: 2002. vrijednost investicije: 229.892,00 kn
DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC
NADZOR izvođenja radova održavanja zdravstvenih ambulanti u Nedelišću, Donjem Kraljevcu, Svetom Martinu na Muri, Goričanu, Maloj Subotici, Donjoj Dubravi i Podturnu godina: 2002. vrijednost investicije: 592.120,00 kn
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA U SVETOM JURJU NA BREGU
NADZOR izvođenja radova sanacije stolarije godina: 2002. vrijednost investicije: 99.374,00 kn
JOVAN I BLAŽENKA HREŠĆ
KONZALTING i NADZOR izgradnje gospodarske građevine valionice pačića godina: 2002. vrijednost investicije: 810.000,00 kn
LJEKARNA ČAKOVEC
NADZOR izvođenja radova sanacije stolarije u ljekarnama u Čakovcu i Prelogu godina: 2002. vrijednost investicije: 147.715,00 kn
OSNOVNE ŠKOLE DONJI KRALJEVEC I DRAŠKOVEC
NADZOR izvođenja radova uređenja podova i krovopokrivačkih radova godina: 2002. vrijednost investicije: 89.751,00 kn
DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC
UREĐENJE ulaza ambulante u Štrigovi godina: 2002. vrijednost investicije: 29.215,00 kn
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
NADZOR izvođenja radova sanacije krova sportske dvorane Ekonomske i trgovačke škole Čakovec godina: 2002. vrijednost investicije: 200.000,00 kn
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
NADZOR izvođenja radova rekonstrukcije raskrižja rotor kod bolnice u Čakovcu godina: 2002. vrijednost investicije: 1.042.683,00 kn
FOLIJAPLAST d.d. I GRAFOTEHNA d.d.
KONZALTING godina: 1998./2002. vrijednost investicije: 28.000.000,00 kn
DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC
UREĐENJE kanalizacije i rasvjete u ambulanti u Domašincu godina: 2002. vrijednost investicije: 13.847,00 kn
DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC
UREĐENJE nadstrešnice kod ambulante Matice hrvatske u Čakovcu godina: 2002. vrijednost investicije: 11.684,00 kn
OBITELJSKA STAMBENA KUĆA U ČAKOVCU
KONZALTING, INŽENJERING i NADZOR izgradnje obiteljske kuće u Čakovcu godina: 2002. vrijednost investicije: 1.000.000,00 kn
LJEKARNE ČAKOVEC
UREĐENJE poslovnica u Čakovcu i Prelogu godina: 2002. vrijednost investicije: 143.000,00 kn
ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
TEHNIČKO SAVJETOVANJE izgradnje Polikliničko-stacionarnog paviljona godina: 2002. vrijednost investicije: 101.000.000,00 kn
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC
SANACIJA krovišta i uređenje prostorija godina: 2001. vrijednost investicije: 14.400,00 DEM
POREZNA UPRAVA MURSKO SREDIŠĆE
UREĐENJE prostorija godina: 2001. vrijednost investicije: 104.850,00 DEM
OPĆINA STRAHONINEC
NADZOR izgradnje kanalizacije godina: 2001. vrijednost investicije: 142.000,00 DEM
III. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC
SANACIJA krovišta godina: 2001. vrijednost investicije: 30.100,00 DEM
OPĆINA STRAHONINEC
NADZOR izvođenja radova uređenja ulica godina: 2001. vrijednost investicije: 150.000,00 DEM
BETAPLAST d.o.o.
NADZOR izgradnje restorana godina: 2001. vrijednost investicije: 184.300,00 DEM
OPĆINSKI SUD ČAKOVEC
UREĐENJE prostorija i sanacija dimnjaka godina: 2001. vrijednost investicije: 10.000,00 DEM
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
NADZOR izvođenja radova rekonstrukcije raskrižja rotor kod HPT u Čakovcu godina: 2001. vrijednost investicije: 405.000,00 DEM
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
NADZOR izvođenja radova rekonstrukcije raskrižja rotor kod "KIŠ" u Čakovcu godina: 2001. vrijednost investicije: 405.000,00 DEM
MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
NADZOR izvođenja radova dogradnje poslovne građevine u Savskoj Vesi godina: 2001. vrijednost investicije: 1.794.299,00 kn
PPM d.o.o.
NADZOR izvođenja radova rekonstrukcije poslovne građevine, dogradnje i nadogradnje u Čakovcu godina: 2001. vrijednost investicije: 478.352,00 kn
AGROMEĐIMURJE d.d.
UREĐENJE vinoteke u Zagrebu godina: 2001. vrijednost investicije: 65.400,00 DEM
OBITELJ BLAŽI IZ VARAŽDINA
NADZOR izgradnje poslovnog objekta u Gornjem Knegincu godina: 2000. vrijednost investicije: 600.000,00 DEM
AUTO KLUB ČAKOVEC
NADZOR izvođenja radova sanacije krovišta i uređaja sanitarija godina: 2000. vrijednost investicije: 65.000,00 DEM
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
NADZOR izvođenja radova rekonstrukcije raskrižja rotor kod Hotel Park u Čakovcu godina: 2000. vrijednost investicije: 380.000,00 DEM
KRAPINSKE TOPLICE
NADZOR izgradnje obiteljske kuće u Krapinskim Toplicama godina: 2000. vrijednost investicije: 180.000,00 DEM
II. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC
NADZOR godina: 2000.
UNIPOT d.o.o.
NADZOR izgradnje poslovne građevine godina: 2000. vrijednost investicije: 150.000,00 DEM
AGROMEĐIMURJE d.d.
UREĐENJE vinoteke u Varaždinu godina: 2000.
OSNOVNE ŠKOLE STRAHONINEC I KURŠANEC
NADZOR izvođenja radova uređenja godina: 1999. vrijednost investicije: 400.000,00 kn
OPĆINA STRAHONINEC
NADZOR izvođenja radova uređenja ulica godina: 1999. vrijednost investicije: 2.500.000,00 kn
MTČ d.d.
UREĐENJE dijela Robne kuće Zagreb godina: 1999. vrijednost investicije: 100.000,00 kn
MTČ d.d.
NADZOR izvođenja radova na uređenju prodavaonice u Zadru godina: 1999. vrijednost investicije: 120.000,00 kn
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
NADZOR izvođenja obrtničkih radova u školskoj sportskoj dvorani godina: 1999. vrijednost investicije: 800.000,00 kn
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC
NADZOR izvođenja radova izmjene stolarije godina: 1999. vrijednost investicije: 125.000,00 kn
III. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC
NADZOR godina: 1999. vrijednost investicije: 158.000,00 kn
CESTARINSKI PROLAZI - NAPLATNE STANICE ČAKOVEC-LUDBREG-VARAŽDIN
NADZOR izgradnje cestarinskih prolaza - naplatne stanice Čakovec-Ludbreg-Varaždin godina: 1998. vrijednost investicije: 10.000.000,00 kn
MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA ČAKOVEC
UREĐENJE poslovne zgrade u Čakovcu godina: 1998. vrijednost investicije: 2.500.000,00 kn
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC
IZVOĐENJE površina: 450 m2 godina: 1998. vrijednost investicije: 398.000,00 kn
GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC
NADZOR izvođenja radova ravnog krova godina: 1998. vrijednost investicije: 460.000,00 kn
OPĆINA STRAHONINEC
NADZOR izgradnje kanalizacije u Strahonincu godina: 1997./2000. vrijednost investicije: 9.000.000,00 kn
AGROMEĐIMURJE d.d.
IZGRADNJA mješaone stočne hrane u Donjem Kraljevcu površina: 920 m2 godina: 1997.
MODEKS d.d.
NADZOR izvođenja radova adaptacije i dogradnje objekta u Toplicama Vučkovec površina: 380 m2 godina: 1997.
MEĐIMURJE-TEGRA d.d.
NADZOR izgradnje stambenog niza obiteljskih kuća površina: 750 m2 godina: 1997.
MARĐETKO IGNACIJE
ADAPTACIJA obiteljske kuće Marđetko u Zagrebu površina: 248 m2 godina: 1997.
BAPTISTIČKA CRKVA I PASTORALNI CENTAR ČAKOVEC
NADZOR izgradnje Baptističke crkve i Pastoralnog centra Čakovec godina: 1997./2000. vrijednost investicije: 1.388.000,00 DEM
CESTARINSKI PROLAZI I NAPLATNI OBJEKT NA AUTO-CESTI GORIČAN-ČAKOVEC-VARAŽDIN
NADZOR izgradnje cestarinskih prolaza i naplatnog objekta na autocesti Goričan-Čakovec-Varaždin godina: 1997. vrijednost investicije: 1.500.000,00 DEM
I. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC
NADZOR izvođenja radova na izmjeni limarije godina: 1997. vrijednost investicije: 14.000,00 DEM
OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA
NADZOR izvođenja radova izmjene krovišta godina: 1997. vrijednost investicije: 50.000,00 DEM
VOJARNA ČAKOVEC
REKONSTRUKCIJA kotlovnice u vojarni Čakovec godina: 1997. vrijednost investicije: 230.000,00 DEM
TOPLICE VUČKOVEC
KONZALTING godina: 1997. vrijednost investicije: 6.000.000,00 DEM
ZELENA ŽETVA PUŠĆINE
NADZOR izgradnje Edukativnog centra u Polevama godina: 1997./1998. vrijednost investicije: 3.500.000,00 kn
ZELENA ŽETVA PUŠĆINE
NADZOR izgradnje farme u Polevama godina: 1997./1998. vrijednost investicije: 3.500.000,00 kn
GRAD ČAKOVEC
NADZOR izgradnje zatvorenog kupališta godina: 1996. vrijednost investicije: 10.000.000,00 DEM
AUTO MOTO CENTAR MEĐIMURJE d.o.o.
KONZALTING i IZVOĐENJE salona automobila površina: 120 m2 godina: 1996.
AGROMEĐIMURJE d.d.
REKONSTRUKCIJA skladišta u Donjem Kraljevcu površina: 850 m2 godina: 1996.
OPĆINA KOTORIBA
komunalna infrastruktura godina: 1996.
TEHNIKA d.d.
IZVOĐENJE radova na žbukanju unutarnjih zidova objekta Kuniščak površina: 3.600 m2 godina: 1996.
VETERINARSKA STANICA ČAKOVEC
Parkiralište u Murskom Središću površina: 360 m2 godina: 1996.
UREĐENJE OBITELJSKE KUĆE U ZAGREBU
UREĐENJE obiteljske kuće u Zagrebu površina: 150 m2 godina: 1996.
INGRA d.d.
IZVOĐENJE radova na uređenju poslovnih prostora Siget površina: 1.300 m2 godina: 1996.
AGROMEĐIMURJE d.d.
IZVOĐENJE radova na zamjeni krova na hali u Donjem Kraljevcu površina: 569 m2 godina: 1996.
ŽUPANIJA MEĐIMURSKA URED ZA PROSVJETU, KULTURU I ZNANOST
O.Š. PRIBISLAVEC SANACIJA KROVIŠTA - STARI DVORAC ZAŠTITNA SKELA OKO TORNJA IZVEDBA BUNARA 18 m NADZOR površina: 569 m2 godina: 1996.
MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA ZAGREB
NADZOR izvođenja radova sanacije ravnog krova III. Osnovne škole Čakovec površina: 400 m2 godina: 1996.
VETERINARSKA STANICA ČAKOVEC
SANACIJA ravnog krova površina: 568 m2 godina: 1996.
MGP d.d.
ADAPTACIJA poslovnih prostorija površina: 160 m2 godina: 1995.
GRADSKI ZAVOD ZA IZGRADNJU ZAGREB
PRESELJENJE kotlovnice i sanitarija u Vlaškoj 87 u Zagrebu površina: 605 m2 godina: 1995.
DOGRADNJA SAMOSTANA ŠKOLSKIH SESTARA FRANJEVKI U KLOŠTAR IVANIĆU
DOGRADNJA samostana školskih sestara Franjevki u Kloštar Ivaniću površina: 500 m2 godina: 1995.
OPĆINA KOTORIBA
REKONSTRUKCIJA ulica u Kotoribi površina: 800 m2 godina: 1995.
OPĆINSKI SUD U ČAKOVCU
UNUTARNJE UREĐENJE podova površina: 800 m2 godina: 1995.
JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO ČAKOVEC
UNUTARNJE UREĐENJE podova površina: 200 m2 godina: 1995.
MGP d.d.
IZGRADNJA nadstrešnice u Ulici Ruđera Boškovića u Čakovcu površina: 64 m2 godina: 1995.
OPĆINA KOTORIBA
DOVRŠENJE Područne škole u Svetoj Mariji površina: 1.200 m2 godina: 1995.
STAMBENO POSLOVNI CENTAR TRAVNIK U ČAKOVCU
UNUTARNJE UREĐENJE stambeno poslovnog centra Travnik u Čakovcu površina: 286 m2 godina: 1995.
GRADSKI ZAVOD ZA IZGRADNJU ZAGREB
RUŠENJE objekta površina: 985 m2 godina: 1995.
AGROMEĐIMURJE d.d.
UREĐENJE vinoteke i prodaje vina u Čakovcu površina: 65 m2 godina: 1995.
POSLOVNI CENTAR MODERNA U ČAKOVCU
KONZALTING, INŽENJERING i NADZOR poslovnog centra Moderna u Čakovcu površina: 700 m2 godina: 1995.
STAMBENO POSLOVNI CENTAR TRAVNIK U ČAKOVCU
KONZALTING, INŽENJERING i NADZOR stambeno poslovnog centra Travnik u Čakovcu površina: 1.800 m2 godina: 1994.
ELCON
Proizvodna hala u Zlatar Bistrici površina: 850 m2 godina: 1994.
VESNA d.d. PJ KRIŽANKA Križ
KONZALTING i IZVOĐENJE proizvodne hale površina: 1.000 m2 godina: 1994.
MGP d.d.
ADAPTACIJA skladišta površina: 800 m2 godina: 1994.
GRADSKI ZAVOD ZA IZGRADNJU ZAGREB
RUŠENJE objekta površina: 605 m2 godina: 1994.
Tvrtka
M-INVESTA d.o.o.

Ruđera Boškovića 16

40 000 Čakovec


OIB: 58604606434


Trgovački sud u Varaždinu

MBS : 070009544

Temeljni kapital : 52.850,22 €
Radno vrijeme
Ponedjeljak

07:30 - 15:30

Utorak

07:30 - 15:30

Srijeda

07:30 - 15:30

Četvrtak

07:30 - 15:30

Petak

07:30 - 15:30

Subota

po dogovoru

Nedjelja

neradna


Kontakt
tel

+ 385 (0)40 390 833

tel
ENERGETSKI CERTIFIKATI
+ 385 (0)40 390 843

fax


+ 385 (0)40 390 835

mail

info@m-investa.hr